Boodschappen aangaande de kruistochtgebedsgroepen

Het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen. Ik zal jullie, Mijn Strijdmacht, voorzien van gebeden die opgezegd moeten worden om zielen te redden. 

Deze gebedsgroepen zullen zich uitbreiden en vanuit haar gelederen zal een waarachtige strijdmacht van toegewijde volgelingen opstaan om de waarheid, over Mijn goddelijke belofte van redding voor iedereen, uit te brengen.

(Jezus, 23 oktober 2011)

lees meer

Thematische indeling van de kruistochtgebeden

zoals door Jezus gevraagd in de boodschap van 7 maart 2013 (pdf)

lees meer

Laatste kruistochtgebed 170

‘Om het heilig Woord van God te handhaven’

lees meer

Kruistochtgebed 169

‘Om de redding van diegenen die Christus verwerpen’

lees meer

Kruistochtgebed 168

‘Om de gave van Gods liefde’

lees meer

Kruistochtgebed 167

‘Bescherm mijn gezin’

lees meer

Kruistochtgebed 166

‘Om de moord op onschuldigen in te perken’

lees meer

Kruistochtgebed 165

‘Om het geschenk van eeuwig leven’

lees meer

Kruistochtgebed 164

‘Vredesgebed voor de naties’

lees meer

Kruistochtgebed 163

‘Red mij van de vervolging’

lees meer

Kruistochtgebed 162

‘Om de zwakken en de onschuldigen te beschermen’

lees meer

Kruistochtgebed 161

‘Om vertrouwen en vrede’

lees meer

Kruistochtgebed 160

‘Help mij meer van U te houden’

lees meer

Kruistochtgebed 159

‘Smeekgebed om Gods liefde’

lees meer

Kruistochtgebed 158

‘Bescherm mij tegen de ene-wereldreligie’

lees meer

Kruistochtgebed 157

‘Voor zielen in gevangenschap’

lees meer

Kruistochtgebed 156

‘Bescherming tegen haat’

lees meer

Kruistochtgebed 155

‘Om bescherming van de missie van redding’

lees meer

Kruistochtgebed 154

‘Gebed op de feestdag van de Moeder van de Verlossing’

lees meer

Kruistochtgebed 153

‘Het geschenk van bescherming voor kinderen’

lees meer

Kruistochtgebed 152

‘Help mij in mijn uur van hulpeloosheid’

lees meer

Kruistochtgebed 151

‘Om het geloof te verdedigen’

lees meer

Kruistochtgebed 150

‘Om de zielen van de niet-gelovigen te redden’

lees meer

Kruistochtgebed 149

‘Om Gods liefde in te roepen’

lees meer

Kruistochtgebed 148

 ‘Kom mij te hulp’

lees meer

Kruistochtgebed 147

‘God de Vader, toon barmhartigheid aan diegenen die Uw Zoon loochenen’

lees meer

Kruistochtgebed 146

‘Bescherming tegen misleiding’

lees meer

Kruistochtgebed 145

‘Vul mij met Uw gave van liefde’

lees meer

Kruistochtgebed 144

‘Om het christelijk geloof te beschermen’

lees meer

Kruistochtgebed 143

‘Om de missie van redding te beschermen’

lees meer

Kruistochtgebed 142

‘Voorbereiding op de dood’

lees meer

Kruistochtgebed 141

‘Bescherming tegen vervolging’

lees meer

Kruistochtgebed 140

‘Bescherming van de engelenhiërarchie’

lees meer

Kruistochtgebed 139

‘Om de kracht om het kwaad te verslaan’

lees meer

Kruistochtgebed 138

‘Bescherming tegen haat’

lees meer

Kruistochtgebed 137

‘Gebed van herstel’

lees meer

Kruistochtgebed 136

‘Om Uw Woord te bewaren’

lees meer

Kruistochtgebed 135

‘Om de waarheid te verdedigen’

lees meer

Kruistochtgebed 134

‘Om in het bestaan van God te geloven’

lees meer

Kruistochtgebed 133

‘Een roep om naar God terug te keren’

lees meer

Kruistochtgebed 132

‘Verzaak aan Satan om deze missie te beschermen’

lees meer

Kruistochtgebed 131

‘Het barmhartigheidsgebed’

lees meer

Kruistochtgebed 130

‘Kruistochtgebedsnoveen van redding’

lees meer

Kruistochtgebed 129

‘Om de gave van liefde’

lees meer

Kruistochtgebed 128

‘Om alle zielen te verzamelen en verenigen’

lees meer

Kruistochtgebed 127

‘Om mijn ziel en die van mijn geliefden te redden’

lees meer

Kruistochtgebed 126

‘Om opgewassen te zijn tegen religieuze vervolging’

lees meer

Kruistochtgebed 125

‘Om het allerheiligste Woord van God te verdedigen’

lees meer

Kruistochtgebed 124

‘Aanhoor mijn smeekbede om vrijheid’

lees meer

Kruistochtgebed 123

‘Geschenk van de vrije wil aan God’

lees meer

Kruistochtgebed 122

‘Om de toewijding aan het Kostbaar Bloed van Jezus Christus’

lees meer

Kruistochtgebed 121

‘Trouwbetuiging aan de strijdmacht van Jezus’

lees meer

Kruistochtgebed 120

‘Houd de verspreiding van oorlog tegen’

lees meer

Kruistochtgebed 119

‘Om de liefde van Jezus te voelen’

lees meer

Kruistochtgebed 118

‘Voor de verloren generatie van jonge zielen’

lees meer

Kruistochtgebed 117

‘Voor diegenen die hun ziel verkocht hebben’

lees meer

Kruistochtgebed 116

‘Behoed mij voor het onheil van de leugens’

lees meer

Kruistochtgebed 115

‘Om de gave van bekering’

lees meer

Kruistochtgebed 114

voor priesters: ‘Om het geschenk van de waarheid te ontvangen’

lees meer

Kruistochtgebed 113

‘Om het kwaad in ons land te verslaan’

lees meer

Kruistochtgebed 112

‘Om de genade van redding’

lees meer

Kruistochtgebed 111

‘Om jullie kinderen aan Jezus Christus toe te wijden’

lees meer

Kruistochtgebed 110

Voor priesters: 'Om trouw te blijven aan Uw heilig Woord'

lees meer

Kruistochtgebed 109

‘Om de gave van vertrouwen’

lees meer

Kruistochtgebed 108

‘De beklimming van de Calvarieberg’

lees meer

Kruistochtgebed 107

‘Behoed mij voor het vuur van de hel’

lees meer

Kruistochtgebed 106

‘Om barmhartigheid voor de jongeren die God niet erkennen’

lees meer

Kruistochtgebed 105

‘Gave van bekering voor anderen’

lees meer

Kruistochtgebed 104

‘Bevrijd deze ziel uit de slavernij’

lees meer

Kruistochtgebed 103

‘Om de beker van het lijden met Christus te delen’

lees meer

Kruistochtgebed 102

‘Om het vertrouwen en het geloof in Gods boodschap voor de wereld te behouden’

lees meer

Kruistochtgebed 101

‘Wondergebed om de aanwezigheid van Jezus te voelen’

lees meer

Kruistochtgebed 100

‘Om het voortbestaan van het Christendom’

lees meer

Kruistochtgebed 99

‘Om de redding van Australië en Nieuw-Zeeland’

lees meer

Kruistochtgebed 98

‘Opdat de genade van God de wereldleiders zou bekleden’

lees meer

Kruistochtgebed 97

‘Om de kruistochtgebedsgroepen te verenigen’

lees meer

Kruistochtgebed 96

‘Om onze kruistochtgebedsgroep te zegenen en te beschermen’

lees meer

Kruistochtgebed 95

‘Om te helpen tijd te vinden voor gebed’

lees meer

Kruistochtgebed 94

‘Om geest, lichaam en ziel te genezen’

lees meer

Kruistochtgebed 93

‘Om de tranen van bekering’

lees meer

Kruistochtgebed 92

‘Om de genade van volharding’

lees meer

Kruistochtgebed 91

‘Houd mij getrouw aan mijn geloof’

lees meer

Kruistochtgebed 90

‘Dankzegging voor Uw meest glorieuze Tweede Komst’

lees meer

Kruistochtgebed 89

‘Voor ellendige zondaars’

lees meer

Kruistochtgebed 88

‘Voor de zielen na de Waarschuwing’

lees meer

Kruistochtgebed 87

‘Bescherm onze natie tegen het kwaad’

lees meer

Kruistochtgebed 86

‘Bevrijd mij van de kwelling van de twijfel’

lees meer

Kruistochtgebed 85

‘Om de Verenigde Staten van Amerika te behoeden voor de hand van de Bedrieger’

lees meer

Kruistochtgebed 84

‘Om de zielen van de elites, die over de wereld heersen, te verlichten’

lees meer

Kruistochtgebed 83

‘Om de inperking van de kastijdingen’

lees meer

Kruistochtgebed 82

‘Om de zege van de Restkerk’

lees meer

Kruistochtgebed 81

‘Om het geschenk van de Heilige Communie’

lees meer

Kruistochtgebed 80

‘Voor de zielen van diegenen die moord begaan’

lees meer

Kruistochtgebed 79

‘Voor twee miljard verdwaalde zielen’

lees meer

Kruistochtgebed 78

‘Verlos mij van het kwaad’

lees meer

Kruistochtgebed 77

‘Voor Groot-Brittannië’

lees meer

Kruistochtgebed 76

‘Het atheïstengebed’

lees meer

Kruistochtgebed 75

‘Ik draag mijn pijn aan U op, lieve Jezus’

lees meer

Kruistochtgebed 74

‘Om de gave van onderscheidingsvermogen’

lees meer

Kruistochtgebed 73

‘Gebed voor de jonge zielen, de jonge kinderen’

lees meer

Kruistochtgebed 72

‘Het gebed van de leerling’

lees meer

Kruistochtgebed 71

‘Gebed om ons te behoeden voor de vervolging’

lees meer

Kruistochtgebed 70

‘Gebed voor de geestelijken om stand te houden en trouw te blijven aan het heilig Woord van God’

lees meer

Kruistochtgebed 69

‘Gebed tot God de Vader om Zijn Goddelijke Wil te aanvaarden’

lees meer

Kruistochtgebed 68

‘Bescherm mij tegen de invloed van Satan’

lees meer

Kruistochtgebed 67

‘Houd mijn kinderen buiten het bereik van de koning van de leugens’

lees meer

Kruistochtgebed 66

Voor de geestelijkheid: ‘ Help mij trouw te blijven aan Uw allerheiligste Woord’

lees meer

Kruistochtgebed 65

‘Voor diegenen in doodzonde’

lees meer

Kruistochtgebed 64

‘Red mijn broeders en zusters’

lees meer

Kruistochtgebed 63

‘Bewaar mij op deze tocht’

lees meer

Kruistochtgebed 62

‘Voor verdwaalde en hulpeloze zondaars’

lees meer

Kruistochtgebed 61

‘Om de ene-wereldheerschappij af te wenden’

lees meer

Kruistochtgebed 60

‘Gebed om de bekering van familie tijdens de Waarschuwing’

lees meer

Kruistochtgebed 59

‘Belofte van trouw aan de Goddelijke Wil’

lees meer

Kruistochtgebed 58

‘Gebed voor de kruistocht om bekering’

lees meer

Kruistochtgebed 57

‘ Gebed voor de geestelijkheid – Jezus, laat mij Uw roep horen’

lees meer

Kruistochtgebed 56

‘Voor priesters die bescherming van de Heilige Eucharistie nastreven’

lees meer

Kruistochtgebed 55

‘Voorbereiding op de Waarschuwing’

lees meer

Kruistochtgebed 54

‘Gebed tot de Vader om de impact van Wereldoorlog 3 af te zwakken’

lees meer

Kruistochtgebed 53

‘Gebed voor de Katholieke Kerk’

lees meer

Kruistochtgebed 52

‘Gebed tot de Vader’

lees meer

Kruistochtgebed 51

‘Gebed om de gave van de Heilige Geest’

lees meer

Kruistochtgebed 50

‘Jezus, help mij om te weten wie U bent’

lees meer

Kruistochtgebed 49

‘Belofte van trouw voor de christelijke geestelijkheid’

lees meer

Kruistochtgebed 48

‘Gebed om de genade om de Tweede Komst van Christus te verkondigen’

lees meer

Kruistochtgebed 47

‘Wakker jullie liefde voor Jezus opnieuw aan’

lees meer

Kruistochtgebed 46

‘Bevrijd mij van de ketenen van Satan’

lees meer

Kruistochtgebed 45

‘Gebed om negatieve gedachten te overwinnen’

lees meer

Kruistochtgebed 44

‘Gebed om kracht om mijn geloof te verdedigen tegen de Valse Profeet’

lees meer

Kruistochtgebed 43

 ‘Red zielen tijdens de Waarschuwing’

lees meer

Kruistochtgebed 42

‘Vastengebed om de ene-wereldmunt tegen te houden’

lees meer

Kruistochtgebed 41

‘Gebed voor de zielen van de niet-gelovigen’

lees meer

Kruistochtgebed 40

‘Gebed voor de geestelijken om de zielen voor te bereiden op de Tweede Komst’

lees meer

Kruistochtgebed 39

‘Help de zielen zich voor te bereiden op het Nieuw Paradijs’

lees meer

Kruistochtgebed 38

‘Gebed om de redding van de Katholieke Kerk’

lees meer

Kruistochtgebed 37

‘Om de eenwording van al Gods kinderen’

lees meer

Kruistochtgebed 36

‘Voor diegenen die hulp nodig hebben om de ene ware God te vereren’

lees meer

Kruistochtgebed 35

‘Gebed om de zielen het Paradijs te laten betreden’

lees meer

Kruistochtgebed 34

‘Mijn geschenk van vasten aan Jezus’

lees meer

Kruistochtgebed 33

‘Richt jullie nu op en aanvaard het Zegel van de Levende God’

lees meer

Kruistochtgebed 32

‘Gebed om abortus in Ierland tegen te houden’

lees meer

Kruistochtgebed 31

‘Gebed om een keten van bescherming te vormen’

lees meer

Kruistochtgebed 30

God de Vader: ‘Gebed om oorlog, hongersnood en godsdienstvervolging af te wenden’

lees meer

Kruistochtgebed 29

‘Vrijwaar de uitoefening van het christelijk geloof’

lees meer

Kruistochtgebed 28

H. Maagd Maria: Gebed om de eenwording van alle Christelijke Kerken

lees meer

Kruistochtgebed 27

‘Gebed om vrede in de wereld’

lees meer

Kruistochtgebed 26

‘Bid de Rozenkrans om te helpen jullie land te redden’

lees meer

Kruistochtgebed 25

‘Om bescherming van de zieners overal ter wereld’

lees meer

Kruistochtgebed 24

‘Volle aflaat voor absolutie’ 

lees meer

Kruistochtgebed 23

‘Gebed om de veiligheid van Paus Benedictus’

lees meer

Kruistochtgebed 22

‘Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk’

lees meer

Kruistochtgebed 21

‘Dankzegging aan God de Vader voor de redding van de mensheid’

lees meer

Kruistochtgebed 20

‘Belet dat de Antichrist de wereld vernietigt’

lees meer

Kruistochtgebed 19

‘Gebed voor de jongeren’

lees meer

Kruistochtgebed 18

‘Stop de Antichrist en zijn groepering’ 

lees meer

Kruistochtgebed 17

‘Gebed voor duistere zielen tot de Moeder van de Verlossing’ 

lees meer

Kruistochtgebed 16

‘Om de genaden, aangeboden tijdens de Waarschuwing, te aanvaarden’

lees meer

Kruistochtgebed 15

‘Bedankt voor het geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid’

lees meer

Kruistochtgebed 14

‘Gebed tot God de Vader om bescherming tegen een nucleaire oorlog’

lees meer

Kruistochtgebed 13

’Gebed dat vraagt om kwijtschelding’

lees meer

Kruistochtgebed 12

‘Gebed om de zonde van hoogmoed te vermijden’ 

lees meer

Kruistochtgebed 11

‘Stop de haat tegen de zieners’

lees meer

Kruistochtgebed 10

‘Het vuur van Uw liefde dragend’

lees meer

Kruistochtgebed 9

‘Het aanbieden van het lijden als geschenk’

lees meer

Kruistochtgebed 8

‘De schuldbelijdenis’

lees meer

Kruistochtgebed 7

‘Gebed voor diegenen die de barmhartigheid afwijzen’

lees meer

Kruistochtgebed 6

‘Gebed om de Antichrist te stoppen’

lees meer

Kruistochtgebed 5

‘Eer aan God de Allerhoogste’

lees meer

Kruistochtgebed 4

‘Verenig alle families’

lees meer

Kruistochtgebed 3

‘Bevrijd de wereld van angst’

lees meer

Kruistochtgebed 2

‘Gebed voor de wereldheersers’

lees meer

Kruistochtgebed 1

‘Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden’

lees meer